UTFLYKTER TILLSAMMANS
 
Vill du upptäcka trevliga resmål tillsammans  med andra i sommar?
Vi samlas på bestämd plats och tid. 
Var och en betalar för sin egen resa/biljett m.m. samt förtäring.
Valfri tid att åka hem. Ingen föranmälan – om inte det anges annat.
För mer information ring kontaktpersonen för respektive utflykt. 


Världens mat 22/5
Vi äter på en brasiliansk restaurang 
Föranmälan, lista finns på FVC Svängrummet.
Kontakt: Eva B-C, 0762 – 71 00 34
 

 

Promenad runt Marholmen och Välens koloniområde 10/6
Besök och fika vid Evas kolonilott. Vi åker buss 93 från Frölunda Torg.
Samling 9:50. Tag med egen fika. Därefter bad och/eller promenad
hemåt för den som vill.
Kontakt: Eva B-C, 0762 – 71 00 34
 
 
Vandring i Lärjeåns dalgång 28/6
Samling på Marklandsgatan kl. 10, för gemensam  resa till Kortedala.
Vi promenerar ca 5 kilometer längs Lärjeån, till Angereds Centrum.
Ta med  matsäck.
Kontakt: Mica N, 031- 47 04 00, 0702 – 34 04 10 Ann-Marie P, 82 27 25
 
 
Eskils kanal 12/7
Samling på Frölunda Torgs Resecentrum kl 10:00.
Bussen mot Fiskebäck avgår kl. 10:10.
Vi går via Eskils kanal till restaurang Jungman Jansson vid Önnereds brygga.
Efteråt finns det möjlighet till bad i Ganlet.
Kontakt: Leif S, 0706 – 54 43 98
 

 

Vi upptäcker Kössö (Köpstadsö) 26/7
Samling på Saltholmen kl. 9:40. Båten mot  Kössö avgår kl. 9:50.
Ta med matsäck (på Kössö finns det ingen kiosk).
Möjlighet till bad finns. 
Båtarna går åter till Saltholmen 1 gång/timme.
Kontakt: Mica N, 0702 – 34 04 10 
 
 
Promenad runt Kungälvs fästning 8/8
Samling på Marklandsgatan kl. 10, för gemensam resa till Eriksdal.
Därefter en kort promenad till Fästningsholmen  och dess vandringsled.
Ta med matsäck.Det blir även tillfälle till att besöka Göteborgs Kex Bräckbod. 
Kontakt : Ulla J, 0737-05 22 90
 
 
Gamla Majtöser 6/9
Samling på Marklandsgatan kl. 10 där Monica står. 
Vi promenerar genom Azaleadalen till Gathenhielmska reservatet. 
Fika till självkostnadspris. Anmälan.
Kontaktperson: Mona Å, 0739-75 03 44.


Guidning på Annedals museum 19/9 kl. 11
Guidningen inleds med fika. Kostnad 50:-.
OBS: museet är i 3 plan, utan hiss.
Samling på Brunnsgatans hållplats kl 10:45.
Kontakt: Leif S, 0706 – 54 43 98
 
 
 
Andra studiebesök kan förekomma.
Se anslagstavlan inne på FVC Svängrummet
eller på
 
 
 
Vänner Av Vandring
Vi samverkar även med Vänner Av Vandring
Datum för sommarens vandringar kommer att sättas
upp på Svängrummets anslagstavla.
För att delta i föreningen Vänner Av Vandrings
aktiviteter betalar man en årsavgift på 30 kr.
För mer information kontakta:
Bo Dissler, 0709-58 01 58.